Myyntiehdot

Purkuosien myyntiehdot

 

Etämyynnin palautusoikeus
Mikäli ostaja haluaa perua kaupan, ja palauttaa ostamansa tuotteen, on siitä ensin ilmoitettava
myyjälle esim sähköpostin välityksellä 14 päivän kuluessa tuotteen vastaanottamisesta. Palautus on
tehtävä 14 päivän kuluessa siitä kun palautus on sovittu. Tuotteen palautukseen on aina liitettävä, joka
on tulostettavissa osoitteesta https://meretek.fi/fi/manuals-instructions/palautusohjeet


Tuotteilla jotka on otettu käyttöön, avattu tai purettu, ei ole palautusoikeutta, ellei myyjä sitä
erikseen myönnä. Ostajan tulee tarkastaa tuote sen vastaanottaessaan.

 

Sähköosilla ei ole vaihto- tai palautusoikeutta mikäli ne on asennettu tai poistettu
muovipakkauksesta. Silmämääräinen sopivuuden tarkastaminen liittimien ja kiinnikkeiden osalta
tulee varmistaa tämän pakkauksen läpi.

Meretek Oy:n virhevastuu ja ostajan velvollisuudet
Meretek Oy vastaa siitä, että tuotteen tiedot, ominaisuudet ja kunto vastaavat myynti-ilmoitusta.
Tuote on virheellinen, mikäli se on huonommassa kunnossa kuin ostajalla on aihetta
edellyttää, ottaen huomioon hinta ja muut vaikuttavat tekijät. Meretek Oy vastaa vain
sellaisista virheistä jotka tuotteessa ovat ilmenneet sillähetkellä kun ostaja on sen
vastaanottanut.


Meretek Oy:llä on käytössä tuotteiden laatuluokitus, ja vastuu siitä, että tuote vastaa sille
ennen kaupantekohetkeä määriteltyä laatuluokitusta.


Meretek Oy:n virhevastuu tuotteesta edellyttää, että se on asennettu ammattimaisesti.
Viallisesta sähköosasta tulee olla korjaamon vianhakuselvitys.


Ostajalla on velvollisuus tarkastaa tuote ulkoisten vaurioiden osalta, sekä siten, että se
päällisin puolin arvioiden on sopiva. Asennusta ei saa aloittaa, mikäli sopivuudesta ei ole
varmuutta, vaan ostajan tulee viipymättä olla yhteydessä myyjään.
Mikäli pakettia vastaanottaessa huomataan pakkauksen olevan kolhiintunut, tulee siitä
reklamoida kuljetuspalvelun tuottajalle välittömästi.


Meretek Oy:llä on oikeus antaa tuotteen asennukseen ja käyttöön liittyviä ohjeita
esimerkiksi myynti-ilmoituksen yhteydessä tai liittämällä ohjeet tuotelähetyksen mukaan.
Ostajan tulee tutustua ohjeisiin ennen asennuksen aloittamista sekä noudattaa niitä.


Meretek Oy:llä on oikeus päättää, korjataanko tuote, vaihdetaanko se toiseen vastaavaan,
vai puretaanko kauppa. Ennen tämän päätöksen tekoa on myyjällä oikeus nähdä tuote.
Virheellisen tuotteen korjauksesta vastaa ensisijaisesti myyjä tai myyjän valtuuttama taho.
Muista käytännöistä sovittava aina tapauskohtaisesti.


Ostajan tulee palauttaa virheellinen tuote myyjälle tai myyjän valtuuttamalle taholle.
Sähköosaa palautettaessa on mukaan liitettävä korjaamon tulostama vianhakuseloste.
Palautuskustannuksista vastaa Meretek Oy.


Meretek Oy:n virhevastuu ei kata virheellisen tuotteen irrotuskustannuksia, eikä mahdollisia
asennuskustannuksia, mikäli tuotteen virhe oltaisiin voitu havaita ennen asennusta,
asennusohjeita on laiminlyöty, tai asennus on ollut epäammattimainen.

Meretek Oy ei koskaan vastaa virheellisen tuotteen aiheuttamista välillisistä tai epäsuorista
vahingoista, liikevaihdon vähenemisestä, käyttöhyödyn menetyksistä tai muista
taloudellisista seurannaisvahingoista.

Varaosien varaaminen
Meretek Oy:n purkuajoneuvoista on mahdollista tehdä osavarauksia ennen purkamista.
Meretek Oy:llä on oikeus peruuttaa varaus, kunnes kauppa on vahvistunut ja osan luovutus
on tapahtunut. Varaosien kunto tarkastetaan purkuvaiheessa. Ennakkoon annettu hinta on
aina arvio, Meretek oy pidättää oikeuden hinnan muutoksiin ennen kaupan vahvistamista.

 

Lähetyksen noutamatta jättäminen

Mikäli tilattua ja toimitettua lähetystä ei noudeta esim. Postista tai Matkahuollosta ja lähetys palautuu lähettäjälle, niin Meretek pidättää oikeuden olla palauttamatta toimitusmaksua. Noutamatta olevan lähetyksen käsittelykuluista perimme 20 euron käsittelymaksun.