Tuotanto

Nimi
Kalle Kallioniemi
Esittelyteksti
Varaosahinnoittelu
Nimi
Ville Oksanen
Esittelyteksti
Varaosahinnoittelu
Nimi
Sami Erkkilä
Esittelyteksti
Ajoneuvojen purku
Nimi
Matti Matti-Tuuri
Esittelyteksti
Hinnoittelu
Nimi
Jari Laaka
Esittelyteksti
Purkaamon työnjohto, ajoneuvojen vastaanotto